Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı ile risklerinizi yöneterek, sayısal verilerin ışığı altında sürekli iyileştirerek rekabet gücünüzü artırın ve iş sürekliğinizi koruyun.

Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz

⦁ Misyon, vizyon, ilkeler, değerler, etik kurallar, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi,
⦁ SWOT analizleri ve stratejik planlamanın yapılması, motivasyonun artırılması,
⦁ Yönetim ve karar verme süreçlerinin yalınlaştırılması,
⦁ Kaynak ve stratejinin belirlenmesi,
⦁ Sürekli iyileştirme, inovasyon, yeniden yapılandırma kültürünün oluşturulması,
⦁ İşletmenin organizasyon düzeyinin oluşturulması,
⦁ Rekabet gücünün artırılması,
⦁ İşletmenin uluslararası pazarlara hazırlanması,
⦁ Risk yönetimi ve özellikle operasyonel riskleri yönetme,
⦁ Hızlı ve etkin iletişim, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, denetim ve kontrolünün sağlanması,
⦁ Ölçülebilir, zaman bağlı hedefler ile yönetim sisteminin kurulması.