Erasmus+

Yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışında ki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+  staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için üç ile on iki ay arasında bir süredir. Meslek yüksek okulu gibi kısa dönemli yüksek öğretim programları öğrencileri için asgari süre iki aydan başlar, on iki aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmaları, öğrencisi oldukları yüksek öğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus+ kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Gerekli Evraklar

Ek -2
Taahhütname
Training Agreement
Eksik Belge Bildirim Dilekçesi
Hibe Sözleşmesi
Dönecek Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar
Staj Faaliyet Raporu
Confirmation Sheet

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle Hayat boyu Öğrenme Programı’yla birlikte Erasmus+ Programı içinde “Öğrenci Staj Hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az ikinci sınıfta olma koşulu aranmaz. Erasmus+ Öğrenci yerleştirme faaliyetinden tüm yüksek öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir defa yararlanılabilir. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede, gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

Öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yüksek öğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus+ programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yüksek öğretim kurumlarının Erasmus+ ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı’nda yer alır. Bir öğrenci Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden bütün yüksek öğrenim hayatı boyunca yalnız bir defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Erasmus+ programına katılmanıza yardımcı olalım ister misiniz?

Yurtdışı eğitim ve danışmanlık konusunda Erasmus+ programına katılmak isterseniz sizlere hem yardım ediyoruz hem de hayatınıza yeni bir başlangıç yapmanızı sağlıyoruz.

Hızlı Başvuru